Aktualności

Informacje o wycieczce (.pdf, 437,90 kB)

w sprawie modyfikacji obowiązującego Regulaminu pracy w Politechnice Warszawskiej wraz z pismem przewodnim

 jako odpowiedź na Stanowisko RZ ZNP w PW z dnia 29.11.2019 r.

Treść pisma (.pdf, 241,10 kB)

 w sprawie zaopiniowania rektorskiego projektu Regulaminu pracy.

Treść stanowiska (.pdf, 297,66 kB)
Nekrolog (.pdf, 317,75 kB)

Kontakt

Związek Nauczycielstwa Polskiego
w Politechnice Warszawskiej
Rada Zakładowa

Plac Politechniki 1
Gmach Główny, pok. 145 A
00-661 Warszawa

Sekretariat ZNP

poniedziałek - piątek w godz: 8:00 - 16:00

mgr Agata Pepłowska

tel.: (22) 234 75 90
e-mail: znp@pw.edu.pl